Regulamin konkursu czytelniczego

„Zdjęcie z okładką”

 1. Założenia ogólne konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli i uczniów ZSGiH

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży
 • promowanie wrażliwości na formę wydawniczą książek
 • rozwój wyobraźni
 • wspieranie indywidualnych talentów fotograficznych
 1. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:
 • znajomość sztuki fotografowania
 • umiejętność komponowania obrazów
 • dostrzeżenie ciekawych form publikacji książkowych
 1. Konkurs będzie jednoetapowy:

W wyznaczonym przez organizatorów terminie  – do 20 kwietnia br. uczestnicy konkursu przynoszą fotografie w formacie 4A zawierające dowolną okładkę dowolnego druku (książka, czasopismo, okładka płyty itd.)

 1. Ocena prac:

Praca konkursowe podlegać będą ocenie jury, w którego skład wchodzą: dyrekcja szkoły, wybrani nauczyciele i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.  Przyznana zostanie również Nagroda Publiczności. (Głosować może każdy. Będzie się liczyć ilość oddanych głosów)

 1. Laureaci:
 • Jury wyłoni trzech kandydatów.
 • Laureaci (w tym także zdobywca Nagrody Publiczności) otrzymają dyplomy i nagrody.