REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
KULINARNEGO DLA UCZNIÓW
BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA
W BIELSKU – BIAŁEJ

„MOJA ULUBIONA POTRAWA Z INDYKA”

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań kulinarnych, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych zgodnie z najnowszymi trendami obowiązującymi w gastronomii oraz rozbudzanie pomysłowości i kreatywności uczniów.

POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

1. W konkursie mogą wsiąść udział uczniowie klasy 1, 2 i 3 Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia nr 8 w Bielsku- Białej, kierunek: kucharz
2.Do konkursu uczestnicy przystępują indywidualnie.
3.Uczestnik zgłasza samodzielnie opracowaną recepturę na 2 porcje dania zasadniczego – z mięsa indyka i warzyw lub owoców sezonowych wraz ze sposobem wykonania.
4. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele przedmiotów gastronomicznych lub mailowo kingabascik@gastronom.edu.pl do 30.10.2018 ( wtorek)
5. Konkurs odbędzie się 07 listopada (tj. środa ) 2018 w pracowni Warsztatów Szkolnych przy ul. Filarowej w Bielsku – Białej, rozpoczęcie o godzinie 12.00.
Uczestnicy konkursu zgłaszają się do godz.11.00
6. Zadaniem konkursowym jest sporządzenie 2 porcji dania zasadniczego z mięsa indyka wraz z zastosowaniem warzyw lub owoców sezonowych
7. Czas na przygotowanie dania konkursowego wynosi 90 minut.
8. Organizatorzy zapewniają stanowisko robocze dla każdego uczestnika z podstawowym wyposażeniem. Specjalny sprzęt potrzebny do wykonania dań konkursowych każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie.
9. Dania konkursowe podawane będą na zastawie stołowej samodzielnie przygotowanej przez uczestników .
10.Uczestnicy są zobowiązani do pracy we własnym stroju ochronnym (tzn. spodnie, bluza, zapaska, nakrycie głowy oraz obuwie zamienne) a także do posiadania własnych rękawic ochronnych i ścierek płóciennych.
11. Wszystkie składniki potrzebne do produkcji uczestnicy przygotowują we własnym zakresie.
12.Wszystkie dania konkursowe muszą składać się wyłącznie z jadalnych produktów, dotyczy to również dekoracji.
13. Organizatorzy dopuszczają zastosowanie półproduktów pod warunkiem, że zostały wcześniej samodzielnie przygotowane przez uczestnika.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu konkursu .

WYPOSAŻENIE STANOWISKA KONKURSOWEGO

15. Organizatorzy zapewniają następujące wyposażenie dla każdego uczestnika
• stół z blatem roboczym,
• miski i garnki ze stali nierdzewnej,
• deski, noże, drobny sprzęt gastronomiczny
• urządzenie grzewcze dwupalnikowe gazowe lub elektryczne
• zlew -1 komora
16. Organizatorzy zapewniają następujące wyposażenie do wspólnego użytku dla uczestników
• piece konwekcyjno-parowe
• piekarniki
• frytownice
• maszynki do mielenia
• miksery i blendery
17. Specyficzny sprzęt potrzebny do wykonania dań konkursowych oraz zastawę , każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

18. Przewodniczący Jury konkursu odpowiedzialny jest za przeprowadzenie losowania stanowisk konkursowych.
19. Każda z prac konkursowych będzie oceniana według następujących kryteriów:
– przygotowanie stanowiska i czystość pracy 0-5 p
– technika przygotowania dań 0-10 p
– wygląd i aranżację dania oraz prezentacja 0-5 p
– dobór składników 0-5 p
– smak i aromat potrawy 0-5 p
20. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się po zakończeniu konkursu około godz. 14.00
21. Oceny dań konkursowych dokonuje Jury po zakończeniu regulaminowego czasu trwania konkursu. Ocena Jury jest ostateczna, a werdykt nie podlega odwołaniu czy zaskarżeniu.
22. Niedotrzymanie podanego czasu pracy ( 90 min ) pociąga za sobą odpowiednie punkty karne /1 min = 1punkt karny
23. Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują następujące nagrody:
– pamiątkowy dyplom dla wszystkich uczestników
– nagrody rzeczowe dla laureatów
– nagrody pocieszenia dla uczestników
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu oraz godziny konkursu z przyczyn losowych. Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach.
25. Laureaci I, II i III miejsca mają zagwarantowany udział w szkolnym konkursie kulinarnym.

Wszystkie potrawy konkursowe powinny być pomysłowe, estetyczne i zawierać wysoki poziom kreatywności.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorki
Kinga Baścik & Katarzyna Krupa