W dniu 15.10.2018r. klasa 1TŻ2 wraz z p. Anetą Wójcik-Nowak oraz p. Natalią Dziedzic odwiedziła bielski Cmentarz Żydowski.

Jego historia zaczyna się od 1849r. i trwa do dziś. Nekropolia ta dla społeczności żydowskiej była i nadal jest miejscem świętym, czczonym, nienaruszalnym na wieki, niezbędnym dla prawidłowego, pełnego funkcjonowania żydowskiej gminy wyznaniowej. Jest tu pochowany Karol Korn, słynny bielski architekt i budowniczy, który zaprojektował m.in. Hotel „Prezydent”, Dworzec Kolejowy, budynek Poczty Głównej, szpital przy ul.Wyspiańskiego.

Miejsce to jest godne zobaczenia.