Uwaga! Informacja wagi wielkiej! W związku z przeprowadzonymi wyborami do władz Samorządu Uczniowskiego ZSGiH oraz przedstawicieli SU do Młodzieżowej Rady Miasta, po podliczeniu wszystkich głosów i zatwierdzeniu wyników przez dyrekcję szkoły, w końcu możemy oficjalnie przedstawić wam waszych reprezentantów.


Przewodniczącym szkoły został Kacper Chrobak, jego zastępcą – Marta Dejer.


Młodzieżowa Rada Miasta – najwięcej głosów otrzymał Mikołaj Drążek i Kacper Chrobak.


Gratulacje! Zacny to skład!
Jednocześnie dziękujemy wszystkim kandydatom, szczególnie tym zaangażowanym i wszystkich zapraszamy do współpracy!