W tym roku wzięliśmy pierwszy raz udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy”. Akcja ta jest „przedłużeniem” akcji „Sprzątania świata 2018”.
            Celem konkursu była promocja zachowań i postaw proekologicznych polegających na zebraniu zużytych„komórkowców”w celu przekazania ich do profesjonalnego recyklingu. Konkurs trwał od 3 września do 16 listopada 2018 roku. Przez cały ten czas uczniowie przynosili telefony. Rekordzistką była uczennica z klasy 3 KL, która na swoim koncie zanotowała aż 12 telefonów. Oprócz uczniów, w akcji wzięli również udział nauczyciele i też wpadło kilkanaście komórek do kartonu.
           Łącznie zebraliśmy aż 284 telefony, a ważyły one 24,3 kg. Wszystkie telefony zostały upchnięte do dużego kartonu i przesłane do firmy zajmującej się recyklingiem.       
          O tyle mniej telefonów wylądowało w kubłach na śmieci, a jak pomyślimy o tym w skali całej Polski to…?

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
współorganizatorki akcji: Bogusława Grabowska i Alicja Danek