W dniu 17 grudnia w Bielsku -Białej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Z pięciu powiatów stypendium przyznano 79 uczniom. Wśród tego zaszczytnego grona znalazł się klasy 2TŻ2 Szymon Nowak. Gratulujemy Szymonowi i życzmy dalszych sukcesów edukacyjnych.