Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów
klas 1, 2, 3 i 4 odbędą się we czwartek, 7 lutego 2019r.
o godz. 17.00;  DRUGA  TURA  o godz. 17.45

klasa 4TŻ1 – sala nr 0

klasa 4 TŻ2 – sala nr 5                                                                           

klasa 4 TŻ3 – sala nr 2                                                               

klasa 4 TK – sala nr 8                                                               

klasa 3TŻ2 – sala nr 21

klasa 3TT  – DRUGA    TURA   godz. 17.45, sala nr 0

klasa 2TŻ1 – sala nr 17

klasa 2TŻ2 – sala nr 20  

klasa 2 KL – sala nr 18  

klasa 2 TT – DRUGA   TURA   godz. 17.45, sala nr 5

klasa 2a – sala nr 14  

klasa 3ax – sala nr 13  

klasa 3a – sala nr 0      

klasa 2ax – sala nr 10 (pracownia technologiczna)                    

klasa 1TŻ1 – sala nr 6                                                                                        

klasa 1KL – sala nr OK

klasa 1TŻ1 – sala nr  1                                                 

klasa 1TŻ2 – sala nr 4                                                               

klasa 1TT – sala nr 7

klasa 1ax – sala nr 15