Przez trzy dni – 5, 6 i 7 lutego bieżącego roku – sześć kilkunastoosobowych grup uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych pod opieką nauczycieli miała przyjemność uczestniczyć w serii ćwiczeń w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych oraz wykładach –  i to wszystko na wysokim, akademickim poziomie! Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zorganizowała dla nich spotkania z naukowcami i wykładowcami Uczelni w czterech różnych pracowniach. Każdego dnia uczniowie mogli przeprowadzić doświadczenia w laboratorium mikrobiologicznym (m.in. wybarwiali bakterie Gramm dodatnie i Gramm ujemne) oraz w laboratorium chemicznym (badali zależność napięcia powierzchniowego wody od jej temperatury oraz porównywali właściwości wody z innymi cieczami). Podczas prelekcji dotyczących tematów związanych z ochroną środowiska i wpływem zmian urbanizacyjnych na środowisko naturalne uczniowie mieli możliwość podjęcia dyskusji ze specjalistami w tej dziedzinie. Najwięcej radości sprawiły im jednak zajęcia w Pracowni Kreatywności, kiedy wykonywali zadania wymagające konstruktywnego myślenia, nietuzinkowych rozwiązań, dobrego planowania przestrzennego, pracy zespołowej ale i współzawodnictwa, dodajmy: wszystko pod presją czasu, co najwyżej okraszaną wybuchami śmiechu.
Ciekawe spotkanie z kadrą wykładowców i naukowców oraz możliwość uczestnictwa w pokazach i doświadczeniach przeprowadzanych w profesjonalnych salach ATH pozostawiły po sobie bardzo pozytywne wspomnienia i rozbudziły w uczniach chęć poszerzania wiedzy.