„Nie ma martwych języków, są tylko uśpione umysły.”

Carlos Ruiz Zafon

SPOTKANIE W KUBISZÓWCE

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych wspólnie z Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz zorganizował spotkanie z panem Tymoteuszem Królem i członkiniami Zespołu Regionalnego Wilamowice.

Niezmiernie ciekawy wykład połączony z prezentacją strojów ludowych i śpiewem odbył się 26 lutego 2019 r. w Kubiszówce. Uczestniczyli w nim uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego, Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. St. Maczka, Bielskiej Szkoły Przemysłowej oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych.

Tymoteusz Król jest etnografem, aktywistą, rewitalizatorem i nauczycielem języka wilamowskiego. Bierze udział w pracach nad projektem nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, których celem jest przyznanie językowi wilamowskiemu statusu języka regionalnego. Dzięki staraniom pana Króla Biblioteka Kongresu w USA uznała wilamowski za język, również UNESCO umieściło język wilamowski na mapie języków ginących.

Młodzież poznała burzliwą historię języka wilamowskiego, obyczaje panujące wśród Wilamowian dawniej i dziś, ich stroje, obrzędy, a także niezwykłe dzieje mieszkańców Wilamowic.

Po wykładzie uczniowie zadawali pytania na temat języka wilamowskiego. Chcieli np. poznać brzmienie swoich imion po wilamowsku. Najwięcej emocji wzbudziły skarpetki z tradycyjnego kobiecego stroju wilamowskiego.