W dniach 7-8 marca mieliśmy możliwość promocji Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych na Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Celem spotkania było przybliżenie uczniom klas ósmych szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjum oferty edukacyjnej na nowy rok szkolny.


On 7th and 8th March our school took part in a promotional event on which we could present our school to future candidates, inform them about the school’s educational offer and show what the school’s premises.