Rozpoczynamy wielką kampanię przywracania słowu jego wartości – konferencja
„Odwaga mówienia i niemówienia”

W miniony czwartek, 28 marca 2019 roku w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja odbyła się konferencja poświęcona odpowiedzialności za wypowiadane słowa, którą zorganizowaliśmy we współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Celem konferencji miało być wywołanie głębokiej refleksji wokół przerażającego zjawiska, jakim jest nieetyczne wyzwolenie języka z jakichkolwiek ograniczeń, ram i reguł, przyznawania mu prawa do niczym nieograniczonej wolności, wokół poczucia i obyczajowego usankcjonowania bezkarności za stosowanie językowej przemocy na wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy charyzmatycznych, mądrych i zaangażowanych społecznie ludzi, którzy niezwykle celnie i niezwykle pięknie docierali swoimi słowami nie tylko uczniów, ale również do nauczycieli naszej szkoły. Wśród prelegentów znaleźli się: dr Rafał Muchacki, wybitny bielski chirurg onkolog, ksiądz Jacek Pędziwiatr, dyrektor programowy Radia „Anioł Beskidów”, sędzia Marcin Loranc, prezes Sądu Rejonowego w Żywcu, Roman Waluś, wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej, Anna Szafrańska, dziennikarka Telewizji Polskiej oraz Dorota Wiewióra, szefowa Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej. Poruszenie publiczności było wielkie, a owoce tej nadzwyczajnej lekcji wychowawczej zamierzamy zbierać każdego dnia. Na scenie pojawili się również nasi uczniowie – Julia Zolich oraz Borys Rosiewicz, którzy swoimi niezwykłymi refleksjami potwierdzali wagę i sens tego typu inicjatywy. Swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, Janusz Kaps oraz inspektor Miejskiego Zarządu Oświaty, Aleksander Pietrzak. Konferencję poprowadzili nauczyciele naszej szkoły – Ewelina Kaps, Ewa Kwiatkowska-Kos oraz Marek Świerczek. Autorką pomysłu konferencji i całego projektu jest Ewelina Kaps oraz dr Justyna Wojciechowska, dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH. Konferencja była pierwszą częścią projektu – „Odwaga mówienia i niemówienia” – kolejną zaplanowaliśmy na 17 kwietnia i tym razem adresować ją będziemy do uczniów pozostałych szkół średnich w Bielsku-Białej.