Dzień Otwarty w ZSGiH odbędzie się w dniu
24 maja 2019 
w godzinach
od 9.00 do 13.00.

Dyrekcja ZSGiH