PUNKT PRZYJMOWANIA DOKUMENTACJI OD

GIMNAZJALISTÓW

I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

znajduje się w gabinecie pedagoga szkolnego w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 5 na parterze.

Podczas nieobecności pedagoga szkolnego dokumenty proszę złożyć w sekretariacie szkoły (I piętro).