Wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020  Szkoła wraca do tradycji kształcenia pracowników młodocianych w zawodzie kelner w 3- letniej Branżowej Szkole I stopnia. Oczywiście, kontynuujemy szkolenie kucharzy.

Zachęcamy  pracodawców do zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w tych jakże  poszukiwanych na rynku pracy zawodach KELNER na podbudowie szkoły podstawowej i KUCHARZ na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Jest to czas dobrego naboru!

kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Dorota Wojciech