HARMONOGRAM ZEBRAŃ
Z RODZICAMI KLAS PIERWSZYCH

10.09.2019r.

1) 16.00 dla rodziców uczniów po szkole podstawowej w sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Wyspiańskiego – spotkanie z dyrekcją, wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi; następnie przejście do sal lekcyjnych wg harmonogramu:

  • klasa 1TŻ1p – sala 8

  • klasa 1TŻ2p – sala 15

  • klasa 1 TUKp – sala 13

  • klasa 1TTp – sala 2

  • klasa 1axp – sala 1

2) 16.30 dla rodziców uczniów po gimnazjum w sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Wyspiańskiego – spotkanie z dyrekcją, wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi; następnie przejście do sal lekcyjnych wg harmonogramu:

  • klasa 1TŻ1g sala 3

  • klasa 1TŻ2g sala 4

  • klasa 1TŻKg sala 7

  • klasa 1TTg sala 6

  • klasa 1xg sala 5

 

Dyrekcja ZSGiH