MATURA 2019

  1. Matura – informacje ogólne
  2. DEKLARACJE MATURALNE
  3. PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD NA EGZAMINIE
  4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 r.
  5. Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 r.
  6. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2019r.
  7. Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019
  8. Harmonogram egzaminów w 2019 r.