MATURA 2020

  1. PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD NA EGZAMINIE
  2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
  3. Harmonogram egzaminów
  4. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych
  5. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego