EGZAMIN ZAWODOWY 2019 Informacje ogólne

Harmonogram egzaminu zawodowego K191 sesja styczeń 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Materiały i przybory, z których może skorzystać zdający Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej