Statut Technikum nr 8

 Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8

Statut Branżowej Szkoły I stopnia