Statut Technikum nr 8

 Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8