I. PROGRAM PROFILAKTYKI PRZYKŁAD  pobierz >>

II. PROGRAM WYCHOWAWCZY  pobierz >>

III. PROCEDURY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Działalność krajoznawczo – turystyczna wśród dzieci i młodzieży szkolnej jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego realizowanego przez szkoły, który odpowiednio wykorzystany może przyczynić się do lepszego realizowania jej podstawowych funkcji. W kształceniu szkolnym powinna być zachowana właściwa proporcja między przekazem informacji a rozwijaniem umiejętności i wychowaniem. W tych właśnie płaszczyznach znakomicie plasuje się turystyka krajoznawcza. Turystyka jest elementem Planu Pracy Szkoły. Za realizację odnośnych zapisów w powyższych dokumentach odpowiedzialni są: dyrektor oraz wszyscy nauczyciele szkoły…  dalej pobierz >>

DOKUMENTY DO POBRANIA  pobierz wszystkie dokumenty w jednym pliku tekstowym >>

 

1. KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) I OŚWIADCZENIE

 pobierz >>

2. HARMONOGRAM WYCIECZKI

 pobierz >>

3. HARMONOGRAM WYCIECZKI ORGANIZOWANEJ W ZSGiH

 pobierz >>

4. Oświadczenie rodziców/ opiekunów ucznia

 pobierz >>

5. LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI (IMPREZY)

 pobierz >>

6. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ

 pobierz >>

7. OBOWIĄZKI OPIEKUNA WYCIECZKI SZKOLNEJ

 pobierz >>

8. REGULAMIN WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNEJ

 pobierz >>

9. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

 pobierz >>

10. Rozliczenie finansowe wycieczki szkolnej

 pobierz >>