Nauczyciele pracują w pięciu zespołach przedmiotowych:

– Zespół wychowawczy,
– Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
– Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych,
– Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
– Zespół nauczycieli języków obcych,
– Zespół nauczycieli wychowania fizycznego.

Zespół wychowawczy

mgr Jolanta Wikło – dyrektor
mgr Lidia Szarek – wicedyrektor – przewodniczący zespołu wychowawczego
mgr Iwona Rosa – pedagog szkolny
mgr Natalia Dziedzic – pedagog szkolny
wychowawcy wszystkich klas

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Opiekun zespołu: wicedyrektor mgr Lidia Szarek
Przewodnicząca zespołu: mgr Aleksandra Jąkalska

mgr Danek Alicja – chemia
mgr Grabowska Bogusława – geografia
mgr Jąkalska Aleksandra – matematyka
mgr Kempys Marcelina – matematyka, informatyka
mgr Katarzyna Faber-Jaźwińska – matematyka, fizyka
mgr Piszczek Katarzyna – fizyka
mgr Krzyżanowska Grażyna – biologia, przedmioty ekonomiczne
mgr Machnicka Agnieszka – matematyka
mgr Sitek Adam – informatyka
mgr inż. Sroka Bogdan – chemia

 

Zespół nauczycieli przedmiotów gastronomicznych

Opiekun zespołu – wicedyrektor mgr Agnieszka Hyrlik
Przewodnicząca zespołu – mgr inż. Halina Świerczek

mgr Baścik Kinga – przedmioty gastronomiczne
mgr Bijok Teresa– kierownik warsztatów szkolnych
mgr inż. Czernik-Marek Katarzyna – przedmioty gastronomiczne
mgr Chłopczyk Bogusława
 – przedmioty gastronomiczne
mgr Dudys Sławomir – przedmioty gastronomiczne
mgr Drużbański Grzegorz – przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Czurczak-Frycz Sabina – przedmioty gastronomiczne
mgr Graboń Alicja
 – przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Hess – Rykała Ewa – przedmioty gastronomiczne
mgr Hojny Beata – przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Kacprowicz Lucyna – przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Kapustka Daniela – przedmioty gastronomiczne
mgr Karkut Irena – przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Kłopotowska Małgorzata – przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Konstanty Małgorzata – przedmioty gastronomiczne
mgr Kownacka – Niedoba Izabela – przedmioty gastronomiczne
mgr Krasuska Anna – przedmioty gastronomiczne
mgr Krupa Katarzyna – przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Nikiel Dorota – przedmioty gastronomiczne
mgr Ormaniec Barbara – przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Pieńkowska Beata – przedmioty gastronomiczne
mgr Tarędź Agnieszka – przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Halina Świerczek – przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Wojciech Dorota
 – kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Zielińska Bernardyna – przedmioty gastronomiczne

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Opiekun zespołu: dyrektor mgr Lidia Szarek
Przewodniczący zespołu: mgr Marek Świerczek

mgr Damek Agnieszka  – język polski
ks. mgr Dyczek Andrzej – religia
mgr Dziedzic Natalia – pedagog szkolny
mgr Kanik Joanna – język polski
mgr Kaps Ewelina – język polski
mgr Kwiatkowska-Kos Ewa – język polski
ks. mgr Płonka Wiesław – religia
ks. mgr Jamroziński Wojciech – religia
mgr Rosa Iwona
 – pedagog szkolny
mgr Szymik Iwona – biblioteka
mgr Świerczek Marek – historia
mgr Talik Janusz – religia
mgr Tarnawa Aleksandra – biblioteka
mgr Wójcik-Nowak Aneta – historia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Żydek Ewa – plastyka

Zespół nauczycieli języków obcych
Opiekun zespołu – wicedyrektor mgr Damian Wydra
Przewodnicząca zespołu – mgr Ewa Dulian

mgr Jolanta Wikło – język rosyjski
mgr Szarek Lidia – język niemiecki
mgr Chilińska Anita – język niemiecki
mgr Dulian Ewa – język angielski
mgr Gniewek Ewa – język angielski
mgr Mohl Magdalena – język angielski
mgr Nawrocka-Kaniewska Anna – język francuski
mgr Pietrzak-Szpak Sylwia – język angielski
mgr Wydra Damian – język angielski
mgr Zyzańska Renata – język angielski
mgr Mnich Marzena – język angielski
mgr Olma Marzena – język włoski

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
Opiekun zespołu – wicedyrektor mgr Agnieszka Hyrlik
Przewodniczący zespołu – mgr Przemysław Śnieżko

mgr Adamczyk Iwona – wychowanie fizyczne
mgr Błasiak Wojciech 
– wychowanie fizyczne
mgr Hyrlik
 Agnieszka – wychowanie fizyczne
mgr Pawlik Jadwiga– wychowanie fizyczne
mgr Podolska Monika – wychowanie fizyczne
mgr Sitek Adam – wychowanie fizyczne
mgr Szafran Arleta– wychowanie fizyczne
mgr Śnieżko Przemysław – wychowanie fizyczne