PUNKT PRZYJMOWANIA DOKUMENTACJI

OD ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

znajduje się w gabinecie pedagoga szkolnego w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 5 na parterze.

Podczas nieobecności pedagoga szkolnego dokumenty proszę złożyć w sekretariacie szkoły (I piętro)