Do pobrania poniżej znajdują się warunki “Ubezpieczenia EDU PLUS” proponowane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku.

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA